Skip to main content

BE-OO-KAY – Privacybeleid

2 minuten samenvatting

Wij geven om uw privacy! Dat is een feit! U wilt graag weten of wij ook de daad bij het woord voegen, maar vindt een privacybeleid nogal saai en een overvloed aan juridisch jargon? Wij ook!
Daarom geven wij u deze 2 minuten durende samenvatting. Deze samenvatting geeft u de nodige informatie en brengt u in een mum van tijd op de hoogte van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wat valt er te weten?

Ten eerste, wij leven volgens ons mantra: u blijft ten allen tijde de enige eigenaar van uw persoonsgegevens.

Welke informatie verzamelen wij over u?

 • Wanneer u producten aankoopt via onze website verzamelen wij enkele persoonssgegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, geboortedatum en informatie over uw betalingen zoals transactienummers.
 • Door een account aan te maken op onze website, verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens die daarvoor noodzakelijk zijn.
 • Zodra u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, verzamelen wij enkel uw e-mailadres.
 • Wanneer u ons contacteert via e-mail, telefoon, sociale media of op een andere manier, slaan wij uw schriftelijke communicatie met onze diensten op.
 • Tot slot gebruiken wij cookies om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website.

Waarom verzamelen we deze informatie?

 • Om ervoor te zorgen dat u optimaal gebruik kunt maken van onze diensten.
 • Om u de nieuwsbrief met persoonlijke aanbevelingen te kunnen toesturen en op de hoogte te houden van onze diensten.
 • Om u bij bezoek van onze website een persoonlijke ervaring te bieden met aanbevelingen die aansluiten bij uw huidtype en bezorgdheden.
 • Voor wetenschappelijk onderzoek, statistische doeleinden en om de diensten te verbeteren.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

 • Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of ter beschikking gesteld aan andere partijen. U blijft altijd de enige eigenaar.
 • Slechts een specifiek deel van ons betrouwbare team heeft toegang tot de informatie die u ons geeft.
 • Verder maken wij gebruik van enkele leveranciers en dienstverleners, zoals betaal- en webhostingdiensten. Deze partijen zijn wettelijk verplicht om uw privacy te allen tijde te waarborgen.
 • Zij kunnen de gegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze doeleinden.
 • Alleen geanonimiseerde gegevens – wat betekent dat u op geen enkele manier kan worden geïdentificeerd – kunnen beschikbaar worden gesteld aan andere partijen.

Wat hebt u in de hand?

 • U kunt ons op elk moment vragen om uw persoonsgegevens te wijzigen of te wissen. Stuur ons een e-mail naar info@be-oo-kay.be. Volg de procedure zoals beschreven in ons privacybeleid onder artikel 5 van het volledige privacybeleid.
 • U kunt ook altijd een kopie opvragen van alle informatie die wij over u hebben verzameld door een e-mail te sturen naar hetzelfde adres.

Wat doen we om uw persoonsgegevens te beschermen?

 • Wij hebben allerlei veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch niveau.
 • Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server binnen de EER.
 • Wij hebben interne procedures geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van onze IT-infrastructuur te waarborgen en ervoor te zorgen dat deze op verantwoorde wijze wordt beheerd.

Wilt u meer weten: als die-hard nodigen wij u uit om ons volledige privacybeleid te lezen, waarin alles tot in detail wordt uitgelegd.

Volledig Privacybeleid

Versie 1.0 – 16 april 2020

Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1 Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Dit privacybeleid (hierna genoemd “Privacybeleid”) is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke informatie, dat wil zeggen alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (hierna genoemd “Persoonsgegevens”), en hoe u controle kunt uitoefenen over die Persoonsgegevens. Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door, aangezien het uw rechten en verplichtingen ten opzichte van BE-OO-KAY bevat.

Ons Privacybeleid kan in de toekomst worden gewijzigd en aangepast. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen met een verzoek om deze wijzigingen te bekijken, die wij duidelijk zullen aangeven in het Privacybeleid.

1.2 BE-OO-KAY bv, maatschappelijke zetel in België, Kemzekestraat 7, 9170 Sint-Gillis-Waas, en geregistreerd bij de KBO onder ondernemingsnummer 0745.801.623, (hierna genoemd “BE-OO-KAY” of “wij”) en beschikbaar voor u via https://be-oo-kay.be/ (hierna genoemd “website”); neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de verwerking van uw Persoonsgegevens op de website als “verwerkingsverantwoordelijke”.

1.3 Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden, bij wet opgelegd. Wij handelen in overeenstemming met:

 1. de EU-verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens, met betrekking tot het vrije verkeer van deze gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG; en/of
 2. alle (toekomstige) Belgische wetten met betrekking tot de uitvoering van deze verordening.

1.4 Dit Privacybeleid is onder meer van toepassing op de manier waarop wij met uw Persoonsgegevens omgaan via onze webshop en website. De term “Diensten” wordt in dit Privacybeleid gehanteerd voor het verstrekken van gepersonaliseerde aanbevelingen en verkoopdiensten van huidverzorgingsproducten, en de diensten die volgen op en gelinkt zijn aan onze website. De term “Producten” slaat op alle producten die via de webshop aan u te koop worden aangeboden.

1.5 Als u gebruik wenst te maken van onze Diensten, hebben wij eerst uw uitdrukkelijke toestemming nodig (opt-in) met dit Privacybeleid. Dit betekent dat u akkoord gaat met de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

U bent niet verplicht om ons uw Persoonsgegevens te verstrekken, maar u begrijpt dat wij niet in staat zijn om u (bepaalde) Diensten te leveren in het geval u weigert om ons bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken.

Ook blijft u te allen tijde eigenaar van uw Persoonsgegevens. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens alleen om de Diensten aan u te leveren.

Artikel 2 – VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

2.1 Persoonsgegevens die U aan Ons doorgeeft:

Soort Persoonsgegevens

Details

Context

Categorie 1

Uw accountgegevens

 • Informatie gerelateerd aan uw BE-OO-KAY-account (hierna genoemd “Account”):

uw gebruikersnaam, familienaam, voornaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, wachtwoord, factuuradres, verzendadres, eventuele bedrijfsnaam en andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt;

 • Informatie over uw (eventuele) aankoopgeschiedenis, zoals bestelnummer, product(en), datum van aankoop, het bedrag, bestelstatus;
 • Informatie over de betaling van uw aankopen, zoals betaalmethode, betaalstatus, de laatste cijfers van de betaalkaart, tijdstip van betaling;
 • Uw geboortedatum indien u wenst dit met ons te delen.
 • Door het aanmaken en vervolledigen van uw Account bij uw eerste aankoop;
 • Door het uitvoeren van betalingen;
 • Door het koppelen van uw Account wanneer u daarna opnieuw Producten via onze webshop aankoopt.

Categorie 2

Uw inschrijving op de nieuwsbrief

 • Informatie om u de nieuwsbrief te kunnen bezorgen zoals uw e-mailadres.
 • Wanneer u zich inschrijft  voor onze nieuwsbrief, via onze website

Categorie 3

Uw communicatiegegevens

 • Alle informatie die u ons meedeelt via e-mail, online, telefoon, sociale media of een andere vorm.
 • Naar aanleiding van vragen, verzoeken of klachten via een contactverzoek.

Categorie 4

Uw gegevens voortkomende uit het gebruik van cookies (digitale identificatie en voorkeurgegevens)

 • Informatie zoals browserkenmerken, informatie over uw acties met betrekking tot de website (zoals gebruik, activiteitenlogs en doorklikmogelijkheden), domeinen, paginaweergaven en apparaatkenmerken (zie Artikel 8).
 • Social media-informatie, zoals uw gebruikersnaam (of -namen) op uw social media.
 • Door het plaatsen van cookies op de website (zie Artikel 8).

Artikel 3 – DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

3.1 Verwerkingsdoeleinden

We zullen uw Persoonsgegevens enkel gebruiken op basis van volgende wettelijke grondslag en voor volgende doeleinden:

Wettelijke grondslag

Doeleinde

Categorie 1

Uitvoering van de overeenkomst*

Wij verwerken de Persoonsgegevens aangaande uw Account en uw bestellingen om u in de mogelijkheid te stellen uw Account aan te maken en vervolgens te kunnen gebruiken, alsook om verschillende Persoonsgegevens, zoals onder meer betaalinformatie, aankoopgeschiedenis en dergelijke te kunnen terugvinden via uw Account.

Categorie 2

Uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming

Zolang u bij ons geen Producten heeft aangekocht, versturen wij u enkel direct marketingberichten (waaronder nieuwsbrieven, promoties, nieuwtjes over de Producten), nadat wij uw toestemming daartoe hebben verkregen. U kan uw toestemming daartoe op elk moment intrekken. 

Categorie 3

Uitvoering van de overeenkomst

De communicatiegegevens worden door ons verwerkt om ervoor te zorgen dat wij onze verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen u en ons optimaal kunnen uitvoeren, waaronder te reageren op uw verzoeken, klachten of vragen, zoals u aangevraagd hebt.

Categorie 4

Uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming met de cookies alsook gerechtvaardigd belang voor veiligheidsdoeleinden

Enerzijds geeft u ons uw voorafgaandelijke toestemming met het gebruik van cookies. Uw elektronische identificatiegegevens zullen door ons worden verwerkt om de veiligheid en kwaliteit van de Diensten en Producten te handhaven en te verbeteren, alsmede om statistieken te creëren op basis van uw toestemming en ons ”gerechtvaardigd belang” om onze Diensten en Producten te verbeteren. Door het verwerken van deze elektronische identificatiegegevens, zijn wij in de mogelijkheid om te peilen naar uw interesse(s), alsook om de efficiëntie van advertenties te meten. 

* Door het bestellen van Producten, kunnen mogelijks gezondheidsgerelateerde gegevens aan ons worden meegedeeld. Deze gezondheidsgerelateerde gegevens zullen door ons voorlopig niet op die manier worden verwerkt. 

3.2 Wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden

Daarnaast zullen sommige van uw Persoonsgegevens bij het verzamelen worden toegevoegd aan een databank.

Voordat wij dit doen:

 • Alleen voor intern gebruik (statistische redenen): de Persoonsgegevens worden geanonimiseerd (= u kunt nooit meer aan de gegevens worden gekoppeld), of gepseudonimiseerd (= u kunt alleen met extra informatie weer aan de gegevens worden gekoppeld), afhankelijk van wat er mogelijk is.

Deze databank bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie, en indien wij deze informatie aan derden verstrekken, zullen wij ervoor zorgen dat de informatie anoniem is. Dit betekent dat u in geen geval aan deze gegevens kunt worden gekoppeld.

U kunt verzoeken dat de geanonimiseerde gegevens (= gegevens die nooit aan u kunnen worden teruggekoppeld) niet worden gebruikt voor wetenschappelijke en statistische doeleinden. Om dit aan te vragen, kunt u een e-mail sturen naar info@be-oo-kay.be.

3.3 Direct marketing

Uw Persoonsgegevens zullen in twee gevallen gebruikt worden voor direct marketing-doeleinden, namelijk (i) indien u daar expliciet en vooraf toestemming voor heeft gegeven (“opt-in”); en/of (ii) indien u bij ons (een) Product(en) heeft aangekocht, zullen wij u op de hoogte houden van soortgelijke Producten die u mogelijks kunnen interesseren.

Indien u toestemming heeft gegeven of (een) Product(en) bij ons heeft aangekocht, wordt u toegevoegd aan onze direct mailing-lijst, wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u marketingmateriaal toe te sturen in de vorm van een nieuwsbrief, alsmede ander materiaal met betrekking tot BE-OO-KAY, haar producten en/of diensten.

Uw e-mailadres kan te allen tijde kosteloos en zonder opgave van reden worden geschrapt uit onze direct mailing-lijst door op de uitschrijfknop onder elke promotionele e-mail te klikken.

3.4 Doorgifte aan derden

Wij zullen gebruik maken van derden om onze Diensten en verkoop van Producten uit te voeren en mogelijk te maken.

Voorbeelden van leveranciers en dienstverleners zijn entiteiten die credit- of debetkaartbetalingen verwerken of analyse- en webhostingdiensten aanbieden of helpen bij het verbeteren van de mogelijkheden van onze Diensten.

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, distribueren of op andere wijze commercieel beschikbaar stellen aan derden, behalve zoals bepaald in dit Privacybeleid, of wanneer u uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft gegeven.

Wij hebben alle wettelijke en technische voorzorgsmaatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te voorkomen. Wij garanderen een gelijkaardig beschermingsniveau door contractuele verplichtingen tegenover deze leveranciers en dienstverleners te stellen, die vergelijkbaar zijn met dit Privacybeleid.

In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van onze activiteiten, waarbij wij worden gereorganiseerd, overgedragen of in geval van faillissement van BE-OO-KAY, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen aan nieuwe entiteiten of derden. Wij zullen u vooraf informeren over het feit dat wij uw Persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij.

3.4 Wettelijke vereisten

In uitzonderlijke omstandigheden kan het voorkomen dat wij verplicht zijn om uw Persoonsgegevens door te geven na een gerechtelijk bevel, of om te voldoen aan dwingende wet- en/of regelgeving. Wij zullen, indien redelijkerwijs mogelijk, proberen u hiervan vooraf op de hoogte te stellen, tenzij het onthullen van deze informatie onderhevig is aan wettelijke beperkingen.

Artikel 4 – DUUR VAN DE VERWERKING

Wij bewaren en verwerken uw Persoonsgegevens voor de periode waarin wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking.

Indien wij niet langer in staat zijn om uw Persoonsgegevens bij te houden, zullen deze elektronisch en in het normaal gebruikte formaat naar u worden verzonden.

Indien u geen gebruik maakt van uw recht op verwijdering, worden uw Persoonsgegevens gedurende de volgende periodes bewaard:

 • Categorie 1: Wij bewaren uw accountgegevens tot 2 jaar na de laatste activiteit op uw Account;
 • Categorie 2: Wij bewaren uw toestemming voor het ontvangen van onze direct marketing tot 2 jaar na intrekking van uw toestemming;
 • Categorie 3: Wij bewaren uw communicatie via onze Diensten tot 2 jaar na de laatste communicatie;

Categorie 4: Wij houden uw gebruik van onze Diensten bij tot 2 jaar na het laatste gebruik.

Artikel 5 – UW RECHTEN

5.1 Recht van toegang en recht op het verkrijgen van een kopie

U heeft het recht om op elk moment vrijelijk toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens en om geïnformeerd te worden over het doel van de verwerking door ons.

5.2 Recht op correctie, uitwissing of beperking

U heeft de keuze om uw Persoonsgegevens te delen met ons.

U heeft altijd het recht om ons te vragen uw Persoonsgegevens te wijzigen.

U kunt ook verzoeken om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken als u denkt dat uw Persoonsgegevens onjuist zijn en u ons hiervan vervolgens op de hoogte stelt.

Daarnaast heeft u het recht om ons te vragen uw Persoonsgegevens te verwijderen voor zover wij niet in staat waren deze te anonimiseren.

Verder erkent u dat een weigering om Persoonsgegevens te delen of een verzoek om deze Persoonsgegevens te wissen de levering van verschillende Diensten of de aankoop van Producten onmogelijk zal maken.

5.3. Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer u daar ernstige en gerechtvaardigde redenen voor heeft.

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketing. In dat geval wordt geen specifieke redenering gevraagd.

5.4. Recht op gegevensdraagbaarheid

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerd, algemeen gebruikt formaat te verkrijgen en/of deze Persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

5.5. Recht om de toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking gebaseerd is op voorafgaande toestemming heeft u het recht om deze toestemming in te trekken.

5.6. Geautomatiseerde beslissingen en profilering

U hebt het recht om ons te verzoeken niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op soortgelijke wijze aanzienlijk raakt.

5.7. Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart als bijlage,

 • Ofwel via e-mail naar info@be-oo-kay.be
 • Of per post naar het volgend adres:

BE-OO-KAY BV
Kemzekestraat 7,
9170 Sint-Gillis-Waas
België

5.8. Recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel,
Tel +32 (0)2 274 48 00,
Fax +32 (0)2 274 48 35,
mail: contact(at)apd-gba.be

Dit laat een procedure voor de burgerlijke rechter onverlet.

Indien u schade heeft geleden door de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u een schadeclaim indienen.

Artikel 6 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

6.1 Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen die zowel op technisch als organisatorisch vlak geschikt zijn om vernietiging, verlies, vervalsing, aanpassing, ongeoorloofde toegang of het per ongeluk doorgeven van de Persoonsgegevens aan derden te voorkomen, evenals de ongeoorloofde verwerking van deze Persoonsgegevens. Indien deze gebeurtenissen zich echter zouden voordoen en gevolgen zouden hebben voor uw Persoonsgegevens, zullen wij u zonder onnodige vertraging op de hoogte brengen van de inbreuk, met inbegrip van een beknopte beschrijving van de mogelijke gevolgen en een aanbeveling voor maatregelen om de mogelijke negatieve gevolgen van de inbreuk te verzachten.

6.2 Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door een onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de Persoonsgegevens door een derde partij.

6.3 Tegelijkertijd bent u ook medeverantwoordelijk voor het handhaven van de privacy en veiligheid van uw Account, bijvoorbeeld door geen enkele derde partij een mogelijkheid tot- inzage te geven in uw Account waarin verschillende Persoonsgegevens van u worden verzameld.

6.4 In ieder geval dient  u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw Account door een e-mail te sturen naar info@be-oo-kay.be

6.5 U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten op uw apparaten, IP-adres en identificatiegegevens, alsmede voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Dit Privacybeleid wordt beheerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving die uitsluitend van toepassing is op elk mogelijk geschil. De rechtbanken en gerechtshoven van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de interpretatie of de uitvoering van dit Privacybeleid te beslechten.

Artikel 8 – COOKIES

Als gevolg van de Europese e-Privacy-richtlijn zijn alle websites die zich richten op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of de opslag van niet-essentiële cookies en soortgelijke technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Dit Privacybeleid geeft u duidelijke en volledige informatie over het gebruik van cookies door ons, inclusief het doel ervan.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, verschijnt er een pop-up waarin u wordt gevraagd in te stemmen met de manier waarop wij cookies gebruiken en waarin u desgewenst uw cookie-voorkeuren kunt instellen. Deze pop-up bevat een link naar het cookiebeleid.

Door onze website te bezoeken, accepteert u de manier waarop wij cookies gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand dat door onze server wordt verstuurd en op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De informatie die op deze cookies wordt opgeslagen kan alleen door ons worden gelezen en alleen voor de duur van het bezoek aan de website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Cookies bieden extra functionaliteit voor de website of helpen ons om het gebruik van de website nauwkeuriger te analyseren. Onze server kan bijvoorbeeld een cookie instellen die voorkomt dat u tijdens een bezoek aan onze website meer dan eens een wachtwoord moet invoeren. Om de website te beheren, verzamelen wij informatie over het IP-adres dat wordt gebruikt wanneer de computer die een gebruiker gebruikt verbinding maakt met het internet.

We gebruiken de IP-adressen die via de website worden verzameld alleen om het juiste en veilige beheer en de werking van onze Diensten te garanderen. Naast het voorkomen van ongeoorloofde toegang, maakt het verzamelen van IP-adressen het mogelijk om snel de oorzaak te achterhalen en de normale werking te herstellen in het geval van een storing op de website. We gebruiken of onthullen geen IP-adressen in verband met persoonlijke gegevens van personen.

Hoewel wij informatie verzamelen over hoe u de Diensten van de website gebruikt, behouden wij de anonimiteit van individuele gebruikers bij het gebruik of de openbaarmaking van deze informatie. Wanneer wij het echter noodzakelijk achten voor de bescherming van de website of van de gebruikers/bezoekers, kunnen wij maatregelen nemen door IP-adressen te gebruiken om individuen te identificeren.

8.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies zijn, verschillend in termen van functionaliteit, herkomst of bewaarperiode, geven wij hieronder eerst een algemene beschrijving van de soorten cookies die gebruikt worden op de website. Daarna wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de verschillende cookies die op onze website worden gebruikt.

Type

Functie

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Zij worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die u hebt ondernomen, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, het inloggen op uw account of het invullen van een enquête. Zij zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en vergemakkelijken de navigatie (bv. terugkeren naar een vorige pagina, enz.).

Voorkeurscookies

Deze cookies staan ons toe om bepaalde voorkeuren te onthouden die een invloed hebben op hoe onze website eruit ziet of werkt, zoals de taal van uw voorkeur en de regio waarin u zich bevindt. Verlies van de informatie die is opgeslagen in een voorkeurscookie kan de ervaring van de website minder functioneel maken, maar verhindert niet dat de website werkt.

Statistische cookies

Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van een website, zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers op een webpagina doorbrengen en eventuele foutmeldingen. Ze helpen ons om de prestaties van de website te verbeteren. Deze cookies identificeren u niet als individu.

Marketingcookies

Deze cookies worden gebruikt om inhoud te leveren die voor u relevanter is. Zij kunnen worden gebruikt om gerichte advertenties te leveren of om het aantal keren dat u een advertentie ziet te verminderen. Zij helpen ons ook om de effectiviteit van reclamecampagnes op onze website te meten. Wij kunnen deze cookies gebruiken om websites die u hebt bezocht te onthouden en wij kunnen deze informatie delen met andere partijen, waaronder adverteerders. Deze cookies kunnen ook worden ingesteld door onze reclamepartners via onze website. Zij kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.

First Party Cookies

Domeinnaam: https://be-oo-kay.be/

Naam cookie

Type cookie

Beschrijving

Bewaarduur

CookieConsent

Noodzakelijk

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.

1 jaar

wc_cart_hash_#

Noodzakelijk

Noodzakelijk voor de winkelwagenfunctie op de website, om de gekozen producten te onthouden.

Persistent

wc_fragments_#

Noodzakelijk

Noodzakelijk voor de winkelwagenfunctie op de website, om de gekozen producten te onthouden.

Sessie

woocommerce_cart_hash

Noodzakelijk

Noodzakelijk voor de winkelwagenfunctie op de website, om de gekozen producten te onthouden – Hierdoor kan de website ook gerelateerde producten promoten aan de bezoeker, op basis van de inhoud van het winkelwagentje.

Sessie

woocommerce_items_in_cart

Noodzakelijk

Noodzakelijk voor de winkelwagenfunctie op de website, om de gekozen producten te onthouden – Hierdoor kan de website ook gerelateerde producten promoten aan de bezoeker, op basis van de inhoud van het winkelwagentje.

Sessie

wp_woocommerce_session_#

Noodzakelijk

Noodzakelijk voor de winkelwagenfunctie op de website, om de gekozen producten te onthouden.

1 dag

_ga

Statistisch

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

2 jaar

_gat

Statistisch

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen.

1 dag

_gid

Statistisch

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

1 dag

Third Party Cookies

Domeinnaam: https://be-oo-kay.be/

Naam cookie

Type cookie

Beschrijving

Bewaarduur

collect

Statistisch

Deze pixel wordt gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

Sessie

r/collect

Marketing

Deze pixel wordt gebruikt om gegevens over het apparaat en het gedrag van de gebruiker naar Google Analytics te zenden. De cookie volgt de gebruiker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

Sessie

Voor cookies die door derden worden geplaatst, verwijzen wij u door naar de privacyverklaring die deze partijen op hun respectievelijke websites aanbieden. Houd er rekening mee dat wij geen invloed hebben op de inhoud van dit Privacybeleid of op de inhoud van deze cookies van derden. Hieronder geven wij nog een korte beschrijving van de meest voorkomende third party cookies die wij op de website gebruiken:

 • Google Analytics: Deze cookies worden geplaatst door Google Analytics, een web analytics service van Google, en helpt ons informatie over bezoekersgedrag op onze website te verzamelen en zo onze website te optimaliseren. Google Analytics slaat informatie op over welke pagina’s u bezoekt, zoals hoe lang u op de website bent, hoe u hier terecht bent gekomen en waarop u klikt. De gegevens die Google Analytics van uw surfgedrag verzamelt zijn volstrekt anoniem. Google Analytics bewaart de gegevens verzameld door de cookies op servers in de Verenigde Staten. Google Analytics kan deze info ook aan derden doorgeven indien zij hier door de wet toe verplicht wordt of indien deze derde partijen de informatie voor Google Analytics behandelen. Google Analytics zal uw IP-adres niet koppelen aan andere bij Google bewaarde gegevens. Door akkoord te gaan met deze Cookie policy, stemt u in met de hierboven beschreven manier waarop Google Analytics deze gegevens gebruikt. Door het installeren van de Google Analytics opt-out add-on kan u verhinderen dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt.

8.4. Uw toestemming

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd onze verschillende soorten cookies te accepteren. U kunt de cookie-instellingen voor onze website te allen tijde wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en zo uw toestemming intrekken.

U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken.

Voor meer informatie over het instellen van uw browser verwijzen wij u naar de volgende links:

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

Op dit moment bieden sommige browsers een “do not track” of “DNT” optie die een signaal naar de bezochte websites stuurt om de tracking voorkeur van een bezoeker aan te geven. BE-OO-KAY reageert momenteel niet op deze signalen, omdat er geen gemeenschappelijke industriestandaard voor DNT is aangenomen door industriegroepen, technologiebedrijven of regelgevende instanties. De derde partijen die cookies op onze website plaatsen kunnen wel of niet reageren op dit signaal.

Hou er rekening mee dat het wijzigen van de instellingen ertoe kan leiden dat een website niet werkt zoals verwacht.

Meer informatie over cookies kunt u ook vinden via de volgende link:

http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy is te vinden via de volgende link:

http://www.youronlinechoices.eu/

BE OO KAY nieuwsbrief

Wil jij op de hoogte blijven van onze nieuwigheden, wedstrijden en tips & tricks? Schrijf je dan in op onze newsletter en ontvang een gratis verzorgingsmasker bij je eerste bestelling!